• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief

Viering woensdag 16 november

Helaas staat de woensdag-viering van de maand november niet in Kontakt 11 vermeld, maar die viering is er WEL: op woensdag 16 november om 10.00 u. en als gebruikelijk in de kerk op het Kwakerspad.

Nieuwe foto's

In het fotoalbum zijn nieuwe foto's geplaatst van de Byzantijnse mis die in oktober in de Zuiderkerk is gehouden.
De foto's zijn gemaakt door Jos Dekker.

Fotoalbum

Ik moet jullie iets vertellen...

Bericht van diaken Randy Simileer:
Zoals jullie vast zullen hebben meegekregen zijn er de laatste jaren een aantal wijzigingen geweest in de wijze waarop wij in de Regio West-Friesland ZO! Kerk zijn.
We zijn van zes totaal op zichzelf staande parochies samengekomen in een Personele Unie (een samenwerkingsverband) waardoor we elkaar als parochies stap-voor-stap beter leren kennen. Maar ook binnen het pastoresteam zijn er wijzigingen geweest. Zo moesten wij helaas afscheid nemen van pastor Karregat en pastor De Jong. Zo zijn de pastoraal werkers binnen de parochies met pensioen gegaan, al zijn zij nog bij de regio betrokken. We hebben collega-diaken Post vorig jaar november in ons midden mogen verwelkomen, naar tevredenheid van velen. Na al deze veranderingen zou het goed geweest zijn dat –wat het pastorale personeel betreft- er wat meer rust in de tent zou komen. Maar helaas moet ik jullie toch melden dat er nog een verandering zit aan te komen. En dat betreft mijn eigen persoon.

Lees meer

Presentatie over “Barmhartigheid”

Na de inspirerende avond met Leo Fijen mogen wij weer een gerenommeerd spreker, Kees Maas, verwelkomen in de parochie Hoogkarspel.
Op maandagavond 14 november om 19.30 uur zal Kees Maas samen met Annemiek Wijnker-Hoedjes een boeiende PowerPointpresentatie verzorgen over het thema “Barmhartigheid”.
Met deze avond zal in de parochie het Jaar van de Barmhartigheid worden afgesloten, dat Paus Franciscus op 8 december 2015 heeft afgekondigd.

Lees meer

Vrijwilligersviering Martinuskerk, Bovenkarspel zondag 2 oktober

Ieder jaar organiseert een koor bij ons in de kerk de vrijwilligersviering. Deze keer is In Between aan de beurt. En dat belooft iets moois! Reeds ver voor de eerste zonnestralen zijn de voorbereidingen begonnen. Liedjes uitzoeken samen met de dirigentes van ons kinderkoor, het gemengd koor en JOKO. De opstelling bepalen. De liturgie erbij zoeken. Overleggen met diaken Simileer. Er wordt niets aan het toeval overgelaten.

Lees meer

Cursusavonden over liturgie en geloof

In de maanden oktober en november worden in Enkhuizen door pater Peter Peelen sj en de heer Dick Beemster een 4-tal avonden georganiseerd rondom de thema’s liturgie en geloof.

Liturgie is in het kerkelijke leven juist ook een uitdrukkingsvorm van geloof. Denk aan weekenddiensten en ook bij andere sacramenten. Liturgie is het samen vieren van ons geloof én ons leven. Er zal veel informatie worden verstrekt en tevens zullen het interactieve avonden worden. De eigen inbreng en ervaring van de deelnemers maken de cursus tot een waardevolle uitwisseling naar elkaar toe.

Lees meer

Open monumentendag 10 en 11 september 2016 van KIDS (Kerk In De Stad)

iconen symbolen

Het Open Monumentenweekend valt dit jaar op 10 en 11 september.

Het thema luidt: Iconen & Symbolen

De werkgroep van de Raad van Kerken in Enkhuizen, KIDS (Kerk In De Stad) heeft voor dit weekend weer diverse plannen bedacht, aansluitend op het thema en uitgevoerd in de diverse deelnemende gebouwen. Dat zijn dit jaar de Oud-Katholieke kerk (Breedstraat 84), de Zuiderkerk (Zuiderkerksteeg 1), de Doopsgezinde Kerk (Venedie 17), de Evangelisch- Lutherse kerk (Breedstraat 40), het gebouw van CGVK Levend Water (Wegje), het gebouw van de GVAC ( Nieuwstraat 14) en de Rooms-Katholieke kerk op hun nieuwe locatie aan het Kwakerspad. Hoe ziet dit jaar het programma eruit?

Lees meer

Pinkster-retraite bij radio Maria

Onlangs gaf Mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond, een radioretraite ter voorbereiding op Pinksteren.

Mgr. de Jong verzorgde drie lezingen met het thema ‘De heilige Geest in het leven van de christen’.

De lezingen vanaf maandag 9 mei op ieder gewenst tijdstip terug te luisteren via de dienst uitzending gemist. Meer informatie over de radioretraite is te vinden op www.radiomaria.nl/radioretraite

Nationale bedevaart Briele

Het Bisdom Rotterdam nodigt elk jaar Nederlandse Parochies uit om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart Brielle , om de HH Martelaren van Gorcum te gedenken, dit jaar op zaterdag 9 juli 2016.

Lees meer

Westfries kerkenpad

westfries kerkepad

OPEN KERKEN voor iedereen van 11.00 – 16.00 uur
U bent van harte welkom
dus kom langs op de fiets of met de auto en laat u verrassen wat er allemaal te zien, te horen én vooral te beleven valt voor jong en oud.
Neem een kijkje in de keuken van de gezamenlijke regioparochies
Franciscus Xaverius, Enkhuizen – Martinus, Bovenkarspel - Johannes de Doper, Grootebroek – Nicolaas, Lutjebroek – Laurentius Hoogkarspel en Lucas, Venhuizen.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952