Byzantijnse viering in Enkhuizen

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de BYZANTIJNSE VIERINGOP ZONDAG 4 SEPTEMBER OM 10.00 UUR in de parochiekerk aan het Kwakerspad 3 in Enkhuizen. Pater Peter Peelen sj geeft onderstaand een stukje uitleg over deze bijzondere viering. Na afloop kunnen we onder het genot van een kopje of thee even napraten.

Door emigratie van Grieks-katholieken naar ons land na de Tweede Wereldoorlog zijn erin de Katholieke kerk van Nederland kapellen opgericht voor de zogenaamde byzantijnse liturgie. Dit is een van de negen riten binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het bestaan van de Byzantijnse liturgie binnen de grote katholieke kerk maakt duidelijk dat deze kerk werkelijk “katholiek” is, dus Algemeen. Namelijk rijk aan Verschillen van geloofsbeleving en spiritualiteit binnen het ene Apostolische geloof.
Onze gemeenschappen en koren zijn voor velen van diverse herkomst een geestelijk thuis. De Byzantijnse liturgie is voor hen de beste manier om de persoonlijke verbondenheid met het Mysterie van God te beleven.

* In de ritus ligt een grote nadruk op het Goddelijke Mysterie. In het hoofdgebed bidt de priester: Gij zijt onze God, niet in woorden te
vangen, in onze gedachten niet te vatten, met onze ogenkunnen wij U niet zien, ons verstand kan U niet peilen…
*De liturgie van Johannes Chrysostomos, die de gemeenschappen bij de meeste vieringen volgen, is tot in detail voorgeschreven. Er is relatief weinig ruimte voor een priester om er zijn persoonlijke stempel op te drukken. Daardoor ligt de nadruk op het heilige, dat uitstijgt boven het individuele en het alledaagse.
* De priester spreekt de gelovigen niet toe, maar richt zich samen met ons tot het Heilige. Zo is hij letterlijk een voorganger.
* De hele viering wordt gezongen en gereciteerd. De zang heeft geen illustratieve functie, maar is een manier om te bidden.
Eigenlijk is de viering een voortdurende dialoog tussen alle aanwezigen. We zijn geen toeschouwer maar deelnemer.
* In elke viering zijn Iconen te zien. Met die iconen geven we aan dat we met onze aardse viering deelnemen aan de Hemelse viering.
Ieder mens is een icoon; geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
* Byzantijnse vieringen spreken de mens in al zijn zintuigen aan: door de kleurrijke iconen, de geur en de wierook en het melodieuze gezang.
(En ja, de vieringen duren een half uur langer dan gebruikelijk. De tijd valt eigenlijk een beetje weg. Voor mijzelf (Pater Peter) duurt de dienst gevoelsmatig tien minuten!)
Vader/Pater Peter Peelen sj en het Hoorns Byzantijns Koor.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.