Priesterwijding Jaider Chantre Sanchez

Op zaterdag 11 juni zal Jaider Chantre Sanchez tot priester worden gewijd in de kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. De plechtigheid vangt om 10.30 uur aan. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere viering aanwezig te zijn.

Wilt u in het bijzonder voor Jaider bidden in deze laatste weken van voorbereiding?

VAN HARTE WELKOM!

Adres: Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
Betaald parkeren mogelijk naast de kathedraal

 jaider cantre sanchez

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.